Nuttige info

Door op de hyperlink te klikken kunt u meer lezen over de hieronder genoemde onderwerpen:

• Wat kunt u verwachten wanneer u een afspraak maakt bij Work IT Out.

Privacyverklaring (AVG)

• Behandelovereenkomst met Work IT Out.

• FAGT Privacy reglement Client - Therapeut  & WBP  

Klachtenbehandeling, informatie

 

Als therapeut ben ik aangesloten bij diverse beroepsverenigingen en instanties. Ieder op een eigen manier dragen deze bij aan waarborging van de kwaliteit van de therapeut en behartiging van de belangen van zowel de cliënt als de therapeut. Via de menuknop 'links' kunt u rechtstreeks naar de website van ondergenoemde instanties.

Afbeelding invoegen  

Beroepsvereniging voor CAM-therapeuten

 

Afbeelding invoegen 

Koepel voor kwaliteitsregistratie en bewaking

 

   Afbeelding invoegen

Klachtenfunctionaris conform de Wkkgz

 

Afbeelding invoegen

Geschilleninstantie conform de Wkkgz